Υποβολή Πρότασης Θερινού Σχολείου


Για την υποβολή πρότασης Θερινού Σχολείου , παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω οδηγίες:
 1. Υποβολή πρότασης ΘΣ από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ) 
  • Συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://summer-schools.aegean.gr/help (Βήμα 1).
  • Οριστική υποβολή της πρότασης του Θερινού Σχολείου, για την αυτοματοποιημένη αποστολή συμπληρωμένου συνοπτικού δελτίου του ΘΣ (σε μορφή PDF) στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 2. Έγκριση υλοποίησης του Θερινού Σχολείου από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 3. Ανάθεση υλοποίησης του Θερινού Σχολείου  στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 4. Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας προβολής του ΘΣ
 5. Ανάληψη Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης του έργου στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (υποβολή Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης Έργου και προϋπολογισμών), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (τηλ. 22510 36733 & 36737, e-mail: ru-projects@aegean.gr)
 6. Έκδοση Πιστοποιητικών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του Θερινού Σχολείου.