Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος


Για την υποβολή επιμορφωτικού προγράμματος, παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω οδηγίες:
 1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ)
  • Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του https://kedivim-apps.aegean.gr/proposals/login.php χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.
  • Μετά τη σύνδεση σας, μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής στο κυρίως μενού επιλογών.
  • Για να σας αναγνωρίσει το σύστημα ως EY, θα πρέπει να έχετε κάνει ταυτοποίηση στοιχείων στον  σύνδεσμο https://kedivim-apps.aegean.gr/inner/login.php.
  • Εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να υποβάλει και διαχειρισθεί την πρόταση εκτός από εσάς ως ΕΥ, κάποιος ή κάποια συνεργάτης ή συνεργάτιδα σας. Πρέπει όμως πριν να μας στείλετε το email του/της για να το εισάγουμε στο σύστημα.
  • Σε περίπτωση που θα συνεργασθείτε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σας με εξωτερικό φορέα, θα πρέπει να μας στείλετε τα στοιχεία του εκ των προτέρων, ώστε να τα εισάγουμε στο σύστημα.
 2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων
  • σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης,
  • επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης,
  • συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους,
  • επάρκεια της ομάδας έργου,
  • βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του προγράμματος σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες δια βίου μάθησης στην Ελλάδα.
 3. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 4. Ανάθεση υλοποίησης προγράμματος στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 5. Ανάληψη Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης του έργου στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (υποβολή Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης Έργου και προϋπολογισμών), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (τηλ. 22510 36733 & 36737, e-mail: ru-projects@aegean.gr)
 6. Έκδοση Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος