ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132
Τηλ. Γραμματείας: 22410 99428 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-14:00)
Εmail: kedivim@aegean.gr