Επιστροφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Θεματική Κατηγορία: Ειδική Αγωγή, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά

Έναρξη Μαθημάτων: 25/09/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1233
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 11/09/2023 - 08/10/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαθηματων: 25/09/2023 - 25/06/2024
Διαρκεια: 9 μΗνες και 1 ημΕρα
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 440.00
Πιστωτικες Μοναδες ECTS: 17.60

Επιστημονικη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Ακαδημαϊκη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΠαπαηλιοΥ ΧριστΙνα

Αρχικο Κοστος: 420,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του κάθε παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Το προσφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την παροχή ή επικαιροποίηση γνώσεων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς. Μέσω του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και εφόδια που θα τους βοηθήσουν συνεργαστούν απρόσκοπτα και να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους επ’ ωφελεία των μαθητών/τριών.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού
2. Να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
3. Να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος
4. Να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον
περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• επικοινωνία και συνεργασία
• αξιολόγηση
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test), τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος»
• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECTS) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε επιμορφούμενο/η από την «Τράπεζα Ερωτήσεων» που έχει δημιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα.
• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, είναι 4 εβδομάδες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας.
• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών (μέσα στο χρόνο επίλυσης 4 εβδομάδων). Στο τέλος της προθεσμίας, θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμολογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του τελικού πιστοποιητικού.
• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά (4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.
• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος.
• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσματος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβολή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνίσματος (4 εβδομάδες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για επιμορφούμενους/ες" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτοι/-ες ΔΕ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του κάθε παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Το προσφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την παροχή ή επικαιροποίηση γνώσεων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς. Μέσω του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και εφόδια που θα τους βοηθήσουν συνεργαστούν απρόσκοπτα και να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους επ’ ωφελεία των μαθητών/τριών.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού
2. Να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
3. Να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος
4. Να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον
περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• επικοινωνία και συνεργασία
• αξιολόγηση
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test), τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος»
• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECTS) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε επιμορφούμενο/η από την «Τράπεζα Ερωτήσεων» που έχει δημιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα.
• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, είναι 4 εβδομάδες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας.
• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών (μέσα στο χρόνο επίλυσης 4 εβδομάδων). Στο τέλος της προθεσμίας, θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμολογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του τελικού πιστοποιητικού.
• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά (4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.
• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος.
• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσματος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβολή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνίσματος (4 εβδομάδες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για επιμορφούμενους/ες" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτοι/-ες ΔΕ
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος:
Κάθε διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ενδεικτικά αποτελείται από:
Τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
Τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Ψυχοπαθολογία Βρέφους, Παιδιού και Εφήβου
ΠεριγραφήΗ Διδακτική Ενότητα έχει ως στόχο να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης από τη βρεφική έως την πρώτη σχολική ηλικία αλλά και να αποσαφηνίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των πιο συχνά παρατηρούμενων αναπτυξιακών διαταραχών κατά την περίοδο αυτή. Στο πλαίσιο αυτό αντιπαραβάλλονται με βάση την έννοια της συννοσηρότητας τα κλινικά χαρακτηριστικά διαταραχών όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα, οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η Νοητική Αναπηρία και οι Αγχώδεις Διαταραχές καθώς και οι μακροχρόνιες επιδράσεις της επιλόχειας κατάθλιψης και της παραμονής σε ίδρυμα για το παιδί. Κατά την αντιπαραβολή αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου και του φύλου. Επιπλέον, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πιο διαδεδομένων συστημάτων ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών, στα οποία συνήθως βασίζεται μία διάγνωση, ενώ επιχειρείται και μία σύντομη αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, είναι δυνατή η πρόληψη των αναπτυξιακών διαταραχών και των μακροπρόθεσμων συνεπειών τους. Τέλος, αναλύονται οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση για την παραπομπή ενός παιδιού στον ειδικό και αποσαφηνίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό των αναπτυξιακών διαταραχών.
Έναρξη25/09/2023
Λήξη22/10/2023
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΧριστίνα Παπαηλιού
Συνεδρίες1 Θεμελιώδη ζητήματα στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
2 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
3 Νοητική Αναπηρία
4 Προβλήματα στην Ανάπτυξη της Γλώσσας
5 Διαταραχές εσωτερίκευσης

Διδακτική ενότητα 2: Μέθοδοι Ανίχνευσης Αναπτυξιακών Διαταραχών
ΠεριγραφήΕπιχειρείται μία γνωριμία με ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία και μεθόδους που διευκολύνουν την ανίχνευση και τη διάγνωση των προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι τρόπου χορήγησής τους καθώς και οι περιορισμοί και τα προβλήματα που είναι πιθανό να ανακύψουν κατά τη χορήγησή τους, ενώ εξετάζονται επίσης η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης του κάθε εργαλείου ανάλογα με την ειδικότητα (π.χ. εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι). Κεντρική ιδέα της ενότητας είναι ότι τα σταθμισμένα εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών ενός παιδιού και να συμβάλλουν στη διάγνωση μίας διαταραχής. Ωστόσο, η διαδικασία της διάγνωσης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις επιδόσεις του παιδιού σε σταθμισμένες δοκιμασίες, αλλά και σε πληροφορίες που προέρχονται από γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς και από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι, το σχολείο αλλά και το γραφείο του ειδικού. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η επίδοση ενός παιδιού σε μία σταθμισμένη δοκιμασία δεν αντανακλά μόνο τις δυνατότητές του αλλά και τις συνθήκες χορήγησης της δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένου και του κλίματος ανάμεσα στο παιδί και τον εξεταστή.
Έναρξη23/10/2023
Λήξη26/11/2023
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΧριστίνα Παπαηλιού
Συνεδρίες1 Η διάγνωση στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
2 Κλινική συνέντευξη - Ερωτηματολόγια
3 Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων
4 Αξιολόγηση Νοημοσύνης και Μαθησιακών Ικανοτήτων
5 Παρατήρηση και Αξιολόγηση Λειτουργικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Διδακτική ενότητα 3: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)
ΠεριγραφήΔώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια η ΔΕΠ-Υ απασχολεί τους ειδικούς που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου περισσότερο από κάθε άλλη διαταραχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ στον παιδικό πληθυσμό καθώς και στο γεγονός ότι πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σχετίζονται με αυτή τη διαταραχή. Μέχρι πρόσφατα, ελάχιστοι ήταν οι ειδικοί οι οποίοι εμβάθυναν στην επιστημονική προσέγγιση της ΔΕΠ-Υ. Σε πολλές περιπτώσεις, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας προτείνονταν απλώς συνεδρίες λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας χωρίς να δίνεται διάγνωση που να αιτιολογεί τις δυσκολίες τους. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων παιδιών, συχνά δινόταν η διάγνωση της δυσλεξίας, η οποία οδηγούσε στον περιορισμό της προσπάθειας θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ειδικές παιδαγωγικές μεθόδους, παραγνωρίζοντας τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά αυτά στους τομείς του αυτοελέγχου, της συγκέντρωσης της προσοχής και, γενικότερα, στον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Σε αυτή τη Διδακτική Ενότητα επιχειρείται η ενημέρωση και εξοικείωση ειδικών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τη φύση, την αιτιολογία, τα κυρίαρχα συμπτώματα, τα δευτερογενή προβλήματα και τις βασικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτής της διαταραχής. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση της ΔΕΠ-Υ με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και τη δυσλεξία και παρουσιάζονται τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
Έναρξη27/11/2023
Λήξη31/12/2023
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΑικατερίνη Μανιαδάκη
Συνεδρίες1 Η κλινική εικόνα των ατόμων με ΔΕΠ-Υ- Αναπτυξιακή Προσέγγιση
2 Η συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
3 Η συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με τις διαταραχές Συμπεριφοράς
4 Μέσα και διαδικασία διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ
5 Βασικές αρχές θεραπευτικής παρέμβασης

Διδακτική ενότητα 4: Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
ΠεριγραφήΑρχικά διασαφηνίζεται η έννοια των προβλημάτων συμπεριφοράς και περιγράφονται οι συνηθέστερες μορφές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατά την προσχολική και σχολική ηλικία.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Έπειτα, συζητούνται οι συνέπειες της εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς στο ίδιο το παιδί, στους συμμαθητές του αλλά και στο δάσκαλο και στη σχολική τάξη γενικότερα.

Τέλος, παρουσιάζονται οι στάσεις που πρέπει να υιοθετεί ο δάσκαλος και οι βασικές ενέργειές του για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς στη σχολική τάξη.

Ο βασικός σκοπός της παρούσας Ενότητας είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με τα βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων συμπεριφοράς κατά την προσχολική και σχολική ηλικία και η κατανόηση των βασικών αρχών για τη διαχείρισή τους από τον εκπαιδευτικό στη σχολική τάξη.
Έναρξη01/01/2024
Λήξη04/02/2024
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΑικατερίνη Μανιαδάκη
Συνεδρίες1 Γενική θεώρηση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία
2 Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής
3 Παραβατικότητα ανηλίκων
4 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
5 Συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις τροποποίησης συμπεριφοράς

Διδακτική ενότητα 5: Σχολική Συμβουλευτική
ΠεριγραφήΗ Συμβουλευτική στοχεύει στο να διευκολύνει τη δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα των ανθρώπων, σε θέματα συναισθηματικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά/μαθησιακά, προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί το άτομο να βελτιώσει την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του. Η Διδακτική Ενότητα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς που εκδηλώνουν τα παιδιά στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. Θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες, θεωρίες και μέθοδοι της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο αποτελεσματικός σύμβουλος. Θα γίνει ανάλυση των σταδίων καθώς επίσης και η περιγραφή των βασικών δεξιοτήτων και των στρατηγικών της συμβουλευτικής προσέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από γονείς και εκπαιδευτικούς για τη στήριξη των παιδιών. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού ως συμβούλου δεν είναι να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την επίλυση των προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά να τα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και τα μέσα που διαθέτουν για την αντιμετώπιση των προβλήματων αυτών. Επιπλέον, η ΔΕ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα ζητήματα: ενδοοικογενειακές σχέσεις, διαχείριση άγχους και συναισθημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, διαχείριση απώλειας, ζητήματα αξιών, προκλητική συμπεριφορά και οριοθέτηση, συμπεριφορές εθισμού, χρήση διαδικτύου.
Έναρξη05/02/2024
Λήξη10/03/2024
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνεδρίες1 Εισαγωγή στη συμβουλευτική
2 Συμβουλευτική και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο (διαζύγιο και πένθος )
3 Εξάρτηση από το διαδίκτυο: Αντιμετώπιση
4 Προκλητική συμπεριφορά-Αξιολόγηση και Παρέμβαση
5 Κακοποίηση παιδιών και διαχείριση στο πλαίσιο του σχολείου

Διδακτική ενότητα 6: Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
ΠεριγραφήΟ σκοπός είναι να φωτιστεί στο γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Έχει στόχο να αποσαφηνίσει εννοιολογικά την ορολογία της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (αναπηρία, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ένταξη, ενσωμάτωση, συνεκπαίδευση, εξατομικευμένα προγράμματα) και μέσα από μια ιστορική αναδρομή,τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό να δείξει τη συνέχεια της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η διεθνής εμπειρία προσπαθεί να δομήσει το μοντέλο της συνεκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε τρεις άξονες, την κοινωνική ένταξη, την χωροχρονική ένταξη και τη διδακτική ένταξη. Θα προσεγγιστούν μοντέλα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα γίνει προσπάθεια κατανόησης της δομής και λειτουργίας των ΚΕΣΥ, των ΣΜΕΑΕ και των Τ.Ε, ΣΔΕΥ, ΕΔΕΑΥ, Παράλληλες Στηρίξεις.
Έναρξη11/03/2024
Λήξη14/04/2024
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Συνεδρίες1 Ερευνητικά Ζητήματα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
2 Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο: Εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές πλαίσιο
3 Επιστημονική & Εκπαιδευτική Υποστήριξη Δομών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
4 Ενταξιακά Αναλυτικά Προγράμματα (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, ΠΑΠΕΑ) Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
5 Διερεύνηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών & Ψυχοκοινωνικών Αναγκών (portfolio)

Διδακτική ενότητα 7: Πρακτικές Ενταξιακής Εκπαίδευσης
ΠεριγραφήΜε τη συγκεκριμένη Ενότητα, οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της συνεκπαίδευσης (γνώσεις), θα αποχτήσουν τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν
την πολυπαραγοντικότητα και πολυμεθοδολογικότητα της συνεκπαίδευσης (δεξιότητες) και
θα συναισθάνονται την αποδοχή του μοντέλου της συνεκπαίδευσης (στάσεις).

Σκοπός:
Ο σκοπός της Ενότητας είναι να φωτιστεί στο γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο, ο τομέας της
Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, που αφορά στη συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία
και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, τα χαρακτηριστικά του μοντέλου,
καθώς και τους παράγοντες επιρροής και ψυχολογιοποίησης.
Έναρξη15/04/2024
Λήξη19/05/2024
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Συνεδρίες1 Συνεκπαίδευση: Παράγοντες κοινωνικής και σχολικής επιρροής
2 Εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης σε παιδιά με ΔΑΦ και ΔΕΠΥ
3 Εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης παιδιών με Γλωσσικές Διαταραχές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
4 Εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης παιδιών με νοητική αναπηρία
5 Εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης παιδιών με αισθητηριο-κινητικά προβλήματα και χρόνια προβλήματα υγείας

Διδακτική ενότητα 8: Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ΠεριγραφήOι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συνεκπαίδευσης (γνώσεις), θα αποχτήσουν τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν
την πολυπαραγοντικότητα και πολυμεθοδολογικότητα της συνεκπαίδευσης (δεξιότητες) και
θα συναισθάνονται την αποδοχή του μοντέλου της συνεκπαίδευσης (στάσεις).

Σκοπός:
Ο σκοπός της Ενότητας είναι να φωτιστεί στο γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο, ο τομέας της
Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, που αφορά στη συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία
και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, τα χαρακτηριστικά του μοντέλου,
καθώς και τους παράγοντες επιρροής και ψυχολογιοποίησης.
Έναρξη20/05/2024
Λήξη25/06/2024
Ώρες55.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Συνεδρίες1 Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην ενταξιακή εκπαίδευση 
2 Υποστηρικτική Τεχνολογία στην ΕΑΕ
3 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Εκπαιδευτικά Λογισμικά στην ΕΑΕ
4  Ψηφιακός σχολικός χώρος και συνεκπαίδευση-Η περίπτωση των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  
5 Εφαρμογές της Ρομποτικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Εφαρμογές της Ρομποτικής για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr - Τηλ. 22410 99424-5-6-7]

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/eidiki-agogi-kai-ekpaidefsi-241022/

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 GOLEARN ΕΠΕ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  Υπ.: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
  Email: info(at)golearn.gr
  Website: https://www.golearn.gr/
  Τηλ.: 2111113231
  Δ/νση: Μαυροκορδάτου 1-3, ΤΚ 10678 Αθήνα


Επτώσεις - Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

- Διορισμένοι εκπαιδευτικοί: 300 ευρώ
- Αναπληρωτές: 260 ευρώ
- Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 260 ευρώ
- Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 260 ευρώ
- Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 260 ευρώ
- Φοιτητές, άνεργοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 240 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 240 ευρώ
- ΑμΕΑ: 240 ευρώ
- Ομαδική εγγραφή ή ένταξη σε webinar του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 225 ευρώ
- Εφάπαξ εξόφληση: 215 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε δύο άλλα πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιούνται σε συνεργασία με την GoLearn: 195 ευρώ

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.
• Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγράμματος: Η συμπλήρωση του ανώνυμου Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Επιμορφωτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, στοχεύει στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4957/2022 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ερωτηματολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά τον τελευταίο μήνα υλοποίησης του προγράμματος, μαζί με την ενεργοποίηση της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης του προγράμματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των εκπαιδευομένων.
• Τυχόν παράταση στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων καθώς και η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος εκπαιδευόμενου/ης και αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο παράταση να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.