Επιστροφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του μαθήματος της Σεξουαλικής Αγωγής. Προτάσεις Διδακτικών Παρεμβάσεων
Θεματική Κατηγορία: Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά, Φύλο και Ισότητα

Έναρξη Μαθημάτων: 15/01/2024

Πληροφορίες Προγράμματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1289
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 02/11/2023 - 28/01/2024
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαθηματων: 15/01/2024 - 18/08/2024
Διαρκεια: 7 μΗνες και 4 ημΕρες
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 308.00
Πιστωτικες Μοναδες ECTS: 12.32

Επιστημονικη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Ακαδημαϊκη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αρχικο Κοστος: 250,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Στόχο της Πολιτείας οφείλει να αποτελεί η Εκπαίδευση που βασίζεται και στην Ισότητα των Φύλων, καθώς αυτή συνεπάγεται όχι μόνον υψηλή αξιολόγηση των κοριτσιών, αλλά και βελτίωση των αγοριών. Οι έμφυλες κρατικές πολιτικές απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις και διερεύνηση από τη σκοπιά του φύλου όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημασία του εμπλουτισμού των διδακτικών προγραμμάτων με μαθήματα που αναπτύσσουν την επικοινωνία και τη συντροφικότητα μεταξύ των φύλων και καταρρίπτουν μύθους και ιδεολογήματα γύρω από το ανθρώπινο σώμα και τις έμφυλες σχέσεις. Χαρακτηριστικό τέτοιο μάθημα είναι αυτό της Σεξουαλικής Αγωγής, το οποίο, εκτός των άλλων, ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμηση των παιδιών, αναπτύσσει την προσωπικότητά τους και συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών ζωής. Η Σεξουαλική Αγωγή αποτελεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση για μια ευρεία ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα ειδικότερα και τις σχέσεις μεταξύ των φύλων ευρύτερα. Διερευνά τις αξίες και τις πεποιθήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα και βοηθά τις/τους νέες/ους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για την αναγνώριση της/του εαυτής/ού τους, για την ανάπτυξη υγειών σχέσεων με τις και τους συντρόφους τους, καθώς και την κοινότητα, αλλά και και τη διαχείριση της σεξουαλικής τους υγείας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχολεία, στο σπίτι, σε κοινοτικά περιβάλλοντα ή στο διαδίκτυο. Προφανώς, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Σπουδών Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές να προσεγγίσουν τη σεξουαλικότητα με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η έμπρακτη προετοιμασία γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών, ώστε να καταστούν ικανές/οί να αναλάβουν, μέσω υψηλής ποιότητας κατάρτισής τους και σε ευθυγράμμιση με τα διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Μάθησης, μαθήματα και προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο, επιδιώκοντας την προσφορά ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, βασισμένης στην έμφυλη, και όχι μόνον, ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία θα είναι παράλληλα και πολιτισμικά σχετική, αναπτυξιακά κατάλληλη, χωρίς αποκλεισμούς, ιατρικά-εφόσον χρειάζεται-ακριβής, σεξουαλικά θετική και ενημερωμένη για τυχόν τραύματα.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενες και οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: Κατανοούν τις έννοιες και τους όρους που συνδέονται με την έμφυλη κοινωνική τάξη πραγμάτων, καθώς και το σύνολο της ορολογίας που αφορά το πεδίο της σεξουαλικότητας ευρύτερα και της σεξουαλικής αγωγής ειδικότερα. Λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με κρίσιμα ερωτήματα όπως: πότε να διδαχθεί το μάθημα, ποιο το περιεχόμενό του, ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιβάλλονται, πως γίνεται η αξιολόγηση, πως θα εμπλακούν γονείς, ποιοι βασικοί κανόνες πρέπει να τεθούν, πως οι μαθήτριες και οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σώμα τους, να ενημερωθούν για τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή κ.ά. Διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες ώστε να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν με επάρκεια Προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής, αλλά και να διαμορφώνουν κατάλληλα το πλαίσιο της τάξης. Προσφέρουν στις νέες και στους νέους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για καλή σεξουαλική υγεία και αποδοχή της εαυτής/ού, υγειών και ισότιμων σχέσεων, λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, ανάπτυξης κριτικής σκέψης για την προσέγγιση της κοινωνίας και των διαιρέσεων/ανισοτήτων που τη διέπουν κ.λπ. Συμβάλλουν ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν ενήλικες με φροντίδα και ενσυναίσθηση. Επιτύχουν ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να κατανοήσουν το τι σημαίνει ρατσισμός και σεξισμός και τα τραύματα που συνεπάγονται, να αποδεχτούν την ετερότητα και να πεισθούν για τη σημασία της αποδοχής της νεολαίας της LGBTQ+ κοινότητας
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Ο διδακτικός σχεδιασμός ακολουθεί μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως μάθηση. Η διδασκαλία στο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μεθόδων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ προβλέπονται δύο σύγχρονες συναντήσεις (εικονική τάξη) ενημέρωσης, συμβουλευτικής στήριξης και αξιολόγησης στην αρχή και το τέλος του Προγράμματος.

Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τις/τους χρήστριες/τες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων.
Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και ατομικά, στη βάση της αυτόνομης και ανεξάρτητης επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού.
Η εξάσκηση των συμμετεχουσών/όντων υλοποιείται ασύγχρονα και ατομικά, μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης.
Η συνεργασία των συμμετεχουσών/όντων σε μικρές ομάδες είναι δυνατή ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μπορεί να υποστηριχθεί η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης με τη δημιουργία «βημάτων συζήτησης» (discussion fora) για ασύγχρονη επικοινωνία ή «δωματίων ζωντανών συζητήσεων» (chat rooms & τηλεδιασκέψεις) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα προσφέρεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για ασύγχρονη επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων.
Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε επιμέρους διδακτικής ενότητας. Παρέχεται στους/στις επιμορφούμενους/ες η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου τους, και υπάρχει ακαδημαϊκό ημερολόγιο με προθεσμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση θα διεξάγεται με εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης (continuous assessment), ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
• Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων, με ερωτήσεις κλειστού τύπου / quizzes (πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενού, σωστού/λάθους) στο τέλος κάθε Ενότητας. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δεν απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων κάθε Ενότητας, θα του αναγνωριστούν οι μισές ώρες επιμόρφωσης της εν λόγω Ενότητας.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με ρητή αναφορά στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό θα παρέχεται μετά από την επιτυχή αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων.

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτες/-οι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Στόχο της Πολιτείας οφείλει να αποτελεί η Εκπαίδευση που βασίζεται και στην Ισότητα των Φύλων, καθώς αυτή συνεπάγεται όχι μόνον υψηλή αξιολόγηση των κοριτσιών, αλλά και βελτίωση των αγοριών. Οι έμφυλες κρατικές πολιτικές απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις και διερεύνηση από τη σκοπιά του φύλου όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημασία του εμπλουτισμού των διδακτικών προγραμμάτων με μαθήματα που αναπτύσσουν την επικοινωνία και τη συντροφικότητα μεταξύ των φύλων και καταρρίπτουν μύθους και ιδεολογήματα γύρω από το ανθρώπινο σώμα και τις έμφυλες σχέσεις. Χαρακτηριστικό τέτοιο μάθημα είναι αυτό της Σεξουαλικής Αγωγής, το οποίο, εκτός των άλλων, ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμηση των παιδιών, αναπτύσσει την προσωπικότητά τους και συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών ζωής. Η Σεξουαλική Αγωγή αποτελεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση για μια ευρεία ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα ειδικότερα και τις σχέσεις μεταξύ των φύλων ευρύτερα. Διερευνά τις αξίες και τις πεποιθήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα και βοηθά τις/τους νέες/ους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για την αναγνώριση της/του εαυτής/ού τους, για την ανάπτυξη υγειών σχέσεων με τις και τους συντρόφους τους, καθώς και την κοινότητα, αλλά και και τη διαχείριση της σεξουαλικής τους υγείας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχολεία, στο σπίτι, σε κοινοτικά περιβάλλοντα ή στο διαδίκτυο. Προφανώς, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Σπουδών Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές να προσεγγίσουν τη σεξουαλικότητα με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η έμπρακτη προετοιμασία γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών, ώστε να καταστούν ικανές/οί να αναλάβουν, μέσω υψηλής ποιότητας κατάρτισής τους και σε ευθυγράμμιση με τα διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Μάθησης, μαθήματα και προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο, επιδιώκοντας την προσφορά ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, βασισμένης στην έμφυλη, και όχι μόνον, ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία θα είναι παράλληλα και πολιτισμικά σχετική, αναπτυξιακά κατάλληλη, χωρίς αποκλεισμούς, ιατρικά-εφόσον χρειάζεται-ακριβής, σεξουαλικά θετική και ενημερωμένη για τυχόν τραύματα.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενες και οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: Κατανοούν τις έννοιες και τους όρους που συνδέονται με την έμφυλη κοινωνική τάξη πραγμάτων, καθώς και το σύνολο της ορολογίας που αφορά το πεδίο της σεξουαλικότητας ευρύτερα και της σεξουαλικής αγωγής ειδικότερα. Λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με κρίσιμα ερωτήματα όπως: πότε να διδαχθεί το μάθημα, ποιο το περιεχόμενό του, ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιβάλλονται, πως γίνεται η αξιολόγηση, πως θα εμπλακούν γονείς, ποιοι βασικοί κανόνες πρέπει να τεθούν, πως οι μαθήτριες και οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σώμα τους, να ενημερωθούν για τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή κ.ά. Διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες ώστε να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν με επάρκεια Προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής, αλλά και να διαμορφώνουν κατάλληλα το πλαίσιο της τάξης. Προσφέρουν στις νέες και στους νέους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για καλή σεξουαλική υγεία και αποδοχή της εαυτής/ού, υγειών και ισότιμων σχέσεων, λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, ανάπτυξης κριτικής σκέψης για την προσέγγιση της κοινωνίας και των διαιρέσεων/ανισοτήτων που τη διέπουν κ.λπ. Συμβάλλουν ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν ενήλικες με φροντίδα και ενσυναίσθηση. Επιτύχουν ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να κατανοήσουν το τι σημαίνει ρατσισμός και σεξισμός και τα τραύματα που συνεπάγονται, να αποδεχτούν την ετερότητα και να πεισθούν για τη σημασία της αποδοχής της νεολαίας της LGBTQ+ κοινότητας
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Ο διδακτικός σχεδιασμός ακολουθεί μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως μάθηση. Η διδασκαλία στο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μεθόδων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ προβλέπονται δύο σύγχρονες συναντήσεις (εικονική τάξη) ενημέρωσης, συμβουλευτικής στήριξης και αξιολόγησης στην αρχή και το τέλος του Προγράμματος.

Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τις/τους χρήστριες/τες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων.
Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και ατομικά, στη βάση της αυτόνομης και ανεξάρτητης επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού.
Η εξάσκηση των συμμετεχουσών/όντων υλοποιείται ασύγχρονα και ατομικά, μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης.
Η συνεργασία των συμμετεχουσών/όντων σε μικρές ομάδες είναι δυνατή ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μπορεί να υποστηριχθεί η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης με τη δημιουργία «βημάτων συζήτησης» (discussion fora) για ασύγχρονη επικοινωνία ή «δωματίων ζωντανών συζητήσεων» (chat rooms & τηλεδιασκέψεις) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα προσφέρεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για ασύγχρονη επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων.
Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε επιμέρους διδακτικής ενότητας. Παρέχεται στους/στις επιμορφούμενους/ες η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου τους, και υπάρχει ακαδημαϊκό ημερολόγιο με προθεσμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση θα διεξάγεται με εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης (continuous assessment), ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
• Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων, με ερωτήσεις κλειστού τύπου / quizzes (πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενού, σωστού/λάθους) στο τέλος κάθε Ενότητας. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δεν απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων κάθε Ενότητας, θα του αναγνωριστούν οι μισές ώρες επιμόρφωσης της εν λόγω Ενότητας.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με ρητή αναφορά στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό θα παρέχεται μετά από την επιτυχή αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων.

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτες/-οι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος:
Κάθε διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ενδεικτικά αποτελείται από:
Τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
Τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Αποσαφηνίζοντας τους όρους
ΠεριγραφήΗ παρούσα Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους στο να κατανοήσουν τις έννοιες που συνδέονται με τα φύλα και το περιεχόμενό τους, να ενημερωθούν για τον ιστορικό και πολιτικό ρόλο των φεμινιστικών κινημάτων, την εξέλιξή τους και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της σύγχρονης φεμινιστικής σκέψης και επιστήμης, αλλά και τον τρόπο που η τελευταία έχει επεξεργαστεί και εξηγήσει τις έμφυλες σχέσεις, συσχετίζοντάς τες με ευρύτερες δομές, εξουσιαστικές σχέσεις, κοινωνικούς ρόλους και πολιτισμικά πρότυπα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν νέες και δημοκρατικότερες ερμηνείες του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων. Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του Φεμινισμού (θεωρίες, κινήματα, διεκδικήσεις καθώς και το πέρασμα από τις Γυναικείες Σπουδές στις Σπουδές Φύλου και στις σύγχρονες Σπουδές Σεξουαλικότητας, ενώ αναλύεται ο λόγος περί Σεξουαλικότητας και Εξουσίας. Η Ενότητα ολοκληρώνεται με σχετικές προτάσεις για διδακτικές παρεμβάσεις.
Έναρξη15/01/2024
Λήξη18/02/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ
Συνεδρίες1 Έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, επιθετικά στερεότυπα, ρόλοι και ταυτότητες στις πατριαρχικές κοινωνίες
2 Το φύλο ως αναλυτική κατηγορία και η συζήτηση περί κοινωνικού φύλου/βιολογικού φύλου. Φεμινισμός/οί: Θεωρίες, κινήματα, διεκδικήσεις. Από τις Γυναικείες Σπουδές στις Σπουδές Φύλου
3 Ο λόγος περί Σεξουαλικότητας και Εξουσίας. Οι σύγχρονες Σπουδές Σεξουαλικότητας.
4 Διδακτικές παρεμβάσεις/προτάσεις

Διδακτική ενότητα 2: Η ιστορία της σεξουαλικότητας
ΠεριγραφήΑυτή η Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους στο να ενημερωθούν για την ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων και του λόγου που αρθρώθηκε σχετικά με την σεξουαλικότητα ανά τους αιώνες, γεγονός που συνδέθηκε ευθέως με έμφυλες σχέσεις, με σχέσεις δύναμης και εξουσίας, με τη διαμόρφωση επιθετικών στερεοτύπων και αποκλεισμών, εμμένοντας σε διαπολιτισμικές αντιλήψεις (προϊστορία, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Μεσαίωνας κ.λπ.), με αναφορά σε σχετικές πηγές, αλλά και στις σύγχρονες προσλήψεις της σεξουαλικότητας και πτυχών της όπως η ομοφυλοφιλία και ομοφοβία, η τρανσφοβία κ.ά. υπό την επήρεια του Φουκώ, όπως και μεταμοντέρνων φεμινιστικών και queer προσεγγίσεων. Παρατίθενται σχετικές διδακτικές προτάσεις/παρεμβάσεις.
Έναρξη19/02/2024
Λήξη17/03/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ
Συνεδρίες1 Από την «ελευθερομειξία» και το «αφροδιτικό» στάδιο της προϊστορίας, στη μονογαμία και την κραυγαλέα «σιωπή» της ιστορίας. Σεξουαλικότητα και έμφυλη ανισότητα.
2 Η σεξουαλικότητα στους πολιτισμούς της αρχαιότητας και οι πρωτογενείς πηγές. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
3 Από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη στη σεξουαλική επανάσταση του 20ού αιώνα και τον Φουκώ. Ομοφυλοφιλία, ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα, Queer Θεωρίες. Η Ομοφοβία και η Τρανσφοβία. Ο «διορθωτικός» βιασμός.
4 Διδακτικές προτάσεις/παρεμβάσεις

Διδακτική ενότητα 3: Η έμφυλη διάσταση της εκπαίδευσης, με έμφαση στον ρόλο των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της
ΠεριγραφήΒασική επιδίωξη της συγκεκριμένης Ενότητας είναι να βοηθήσει τους/τις επιμορφούμενους/ες να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τον σημαντικό τους ρόλο στο φεμινιστικό/δημοκρατικό εγχείρημα μιας ριζικής αλλαγής στο σύστημα έμφυλων σχέσεων, προϋπόθεση για τη δημιουργία ισότιμων υποκειμένων και για την μετατροπή των σχολείων σε χώρους συνάντησης και επικοινωνίας και να πληροφορηθούν για τη σημασία της μη-σεξιστικής αγωγής και της φεμινιστικής παιδαγωγικής, που προϋποθέτουν νέες γνώσεις και υψηλό βαθμό έμφυλης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισμό στάσεων και πρακτικών Αγωγής εκ μέρους τους. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παράθεση προτάσεων διδακτικών παρεμβάσεων
Έναρξη18/03/2024
Λήξη14/04/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ
Συνεδρίες1 Φύλο και Εκπαίδευση ή το Φύλο της Εκπαίδευσης: Γιατί ακριβώς μιλάμε;
2 Τα νέα ζητούμενα: Η μη Σεξιστική Αγωγή και η Φεμινιστική Παιδαγωγική. Ο μη σεξιστικός λόγος.
3 Εκπαίδευση και σεξουαλικότητα: Οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί ως κοινωνικές μετασχηματίστριες και κοινωνικοί μετασχηματιστές.
4 Διδακτικές προτάσεις/παρεμβάσεις.

Διδακτική ενότητα 4: Σεξουαλική αγωγή: Σημασία και αντιστάσεις. Οι γονείς, η εκκλησία, η κοινωνία. Η διεθνής εμπειρία.
ΠεριγραφήΗ παρούσα Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους να αντιληφθούν αφενός τις προκαταλήψεις, τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τα επιθετικά στερεότυπα, αλλά και τον υποβόσκοντα ή και όχι φόβο που αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητα και οι εκφάνσεις της από μεγάλη μερίδα γονέων, όπως και κοινωνικούς φορείς και την εκκλησία, αφετέρου τη σημασία της ένταξης της Σεξουαλικής Αγωγής στα προγράμματα σπουδών καθώς και τις επιπτώσεις των σχετικών πληροφοριών και γνώσεων στη σεξουαλική ζωή και ισορροπία των νέων ανθρώπων και στη σεξουαλική τους υγεία. Η Ενότητα ολοκληρώνεται με σχετικές προτάσεις για διδακτικές παρεμβάσεις.
Έναρξη15/04/2024
Λήξη19/05/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΟΓΚΟΥ
Συνεδρίες1 Σημασία και αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής
2 Γονείς και Σεξουαλική Αγωγή
3 Κοινωνία, εκκλησία, διαδίκτυο και σεξουαλική αγωγή
4 Διδακτικές προτάσεις

Διδακτική ενότητα 5: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής. Διδακτικές προτάσεις.
ΠεριγραφήΠρόκειται για κρίσιμη ενότητα στη διάρκεια της οποίας οι επιμορφούμενες/οι θα προσεγγίσουν τη διεθνή εμπειρία και θα ενημερωθούν για ανάλογες Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Οδηγούς και Πρότυπα, προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής και μάλιστα ανά ηλικιακό στάδιο, ενώ θα μάθουν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν αντίστοιχα προγράμματα στη χώρα μας.
Έναρξη20/05/2024
Λήξη16/06/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Συνεδρίες1 Πρότυπα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (WHO) – Διεθνής Τεχνικός Οδηγός Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (UNESCO) – Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές
2 Νέα Προγράμματα Σπουδών και Σεξουαλική Αγωγή ––Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Σεξουαλική Αγωγή
3 Προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής ανά ηλικιακή βαθμίδα
4 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγράμματος ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής

Διδακτική ενότητα 6: Οι μαθητές και οι μαθήτριες απέναντι στο μάθημα της σεξουαλικής αγωγής: προετοιμασία και διαχείριση της τάξης
ΠεριγραφήΗ συγκεκριμένη Ενότητα εστιάζει με ευαισθησία στις απόψεις και τις στάσεις των μαθητριών και των μαθητών απέναντι στη σεξουαλικότητα, αλλά και στο σημαντικό ζήτημα που φαίνεται να κυριαρχεί στον διεθνή επιστημονικό διάλογο, που δεν είναι άλλο από σεξουαλική εκπαίδευση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών/μαθητριών. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της σεξουαλική αγωγή μαθητών και μαθητριών με αναπηρία κι όλα αυτά σε συνδυασμό με το κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον της σχολικής τάξης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό..
Έναρξη17/06/2024
Λήξη14/07/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Συνεδρίες1 Απόψεις, στάσεις και προσδοκίες μαθητών και μαθητριών για τη σεξουαλική αγωγή
2 Συμπεριληπτική ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών/μαθητριών
3 Σεξουαλική αγωγή μαθητών και μαθητριών με αναπηρία Διαχείριση τάξης: Εμπόδια – Θέσπιση κανόνων. Κατάλληλες πρακτικές – Χρήση εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια δεξιοτήτων.
4 Διαχείριση τάξης: Εμπόδια – Θέσπιση κανόνων. Κατάλληλες πρακτικές – Χρήση εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Διδακτική ενότητα 7: Εκπαιδευτικοί και Σεξουαλική Αγωγή: Βασικές αρχές και κανόνες. Οι δυσκολίες, τα εμπόδια και υπέρβασή τους.
ΠεριγραφήΣτην παρούσα Ενότητα οι επιμορφούμενες/οι θα ολοκληρώσουν και θα επικυρώσουν το σύνολο των πληροφοριών και των γνώσεων που έλαβαν και οι οποίες συνδέονται με μια σειρά επίσης κρίσιμων για την επιτυχία του εγχειρήματος ζητημάτων, όπως η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων, η ωριμότητα των εκπαιδευτικών για την ανάληψη του έργου, η αμφισβητούμενη αντίληψη της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, ο ρόλος της τεχνολογίας κ.ά. Ταυτόχρονα θα κληθούν, υπό μορφή εργαστηρίου, να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις, προτάσεις, αλλά και τις ανησυχίες και τους όποιους φόβους τους, προκειμένου να ενδυναμωθούν σχετικά
Έναρξη15/07/2024
Λήξη18/08/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ
Συνεδρίες1 Τα κρίσιμα ερωτήματα: χρόνος έναρξης, περιεχόμενο, διδακτικές μέθοδοι, τρόπος αξιολόγησης, θέσπιση κανόνων, πιθανότητα διαχωρισμού αγοριών-κοριτσιών
2 Η ωριμότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν το εγχείρημα και οι απαιτούμενες δεξιότητες. Η απαραίτητη ενδυνάμωση.
3 Η διαχείριση της τάξης και η αναγκαιότητα δομημένης, επικεντρωμένης την/στον εκπαιδευτικό προσέγγιση. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας
4 Η αντιμετώπιση της συντηρητικής/αναχρονιστικής ηγεσίας του σχολείου, συντηρητικών γονέων και φορέων τους, των παρεμβάσεων της κοινότητας και της εκκλησίας. Εμπειρίες, σκέψεις, προτάσεις των εκπαιδευτικών (Εργαστήριο)

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [e-epimorfosi(at)aegean.gr - Τηλ. 22410 99424-5-6-7]

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/proetoimazontas-ekpaideftikous-gia-ti-didaskalia-tou-mathimatos-tis-sexoualikis-agogis-protaseis-didaktikon-paremvaseon/


Εκπτώσεις - Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

1. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 10%
2. Έκπτωση λόγω πρόωρης εγγραφής: 10%
3.Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής 2 ατόμων: 10%
4. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 15%

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.