Επιστροφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Σχολική Ψυχολογία
Θεματική Κατηγορία: Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία – Ψυχική Υγεία

Έναρξη Μαθημάτων: 25/09/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1228
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 11/09/2023 - 08/10/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαθηματων: 25/09/2023 - 25/06/2024
Διαρκεια: 9 μΗνες και 1 ημΕρα
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 440.00
Πιστωτικες Μοναδες ECTS: 17.60

Επιστημονικη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Ακαδημαϊκη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αρχικο Κοστος: 420,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την περιγραφή του ρόλου και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων καθώς και ζητήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπεριέχει εφαρμογές της συμβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και το ρόλο της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, αναφέρεται στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, εκπαιδευτικών-γονέων, τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα, καθώς και τη διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι η απόσταση ηλεκτρονική μάθηση.
Απευθύνεται ιδίως σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας καθώς και σε ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης
2. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων
3. Να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της ψυχολογικής συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα
4. Να καταρτιστούν σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον
5. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις θεματικές του πεδίου της Σχολικής Ψυχολογίας
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• επικοινωνία και συνεργασία
• αξιολόγηση
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
• Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test), τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος»
• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECTS) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε επιμορφούμενο/η από την «Τράπεζα Ερωτήσεων» που έχει δημιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα.
• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, είναι 4 εβδομάδες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας.
• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών (μέσα στο χρόνο επίλυσης των 4 εβδομάδων). Στο τέλος της προθεσμίας, θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμολογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του τελικού πιστοποιητικού.
• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά (4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.
• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος.
• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσματος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβολή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνίσματος (4 εβδομάδες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για επιμορφούμενους/ες" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτοι/-ες ΔΕ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την περιγραφή του ρόλου και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων καθώς και ζητήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπεριέχει εφαρμογές της συμβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και το ρόλο της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, αναφέρεται στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, εκπαιδευτικών-γονέων, τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα, καθώς και τη διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι η απόσταση ηλεκτρονική μάθηση.
Απευθύνεται ιδίως σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας καθώς και σε ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης
2. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων
3. Να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της ψυχολογικής συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα
4. Να καταρτιστούν σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον
5. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις θεματικές του πεδίου της Σχολικής Ψυχολογίας
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• επικοινωνία και συνεργασία
• αξιολόγηση
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
• Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test), τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος»
• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECTS) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε επιμορφούμενο/η από την «Τράπεζα Ερωτήσεων» που έχει δημιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα.
• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, είναι 4 εβδομάδες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας.
• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών (μέσα στο χρόνο επίλυσης των 4 εβδομάδων). Στο τέλος της προθεσμίας, θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμολογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του τελικού πιστοποιητικού.
• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά (4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.
• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος.
• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσματος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβολή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνίσματος (4 εβδομάδες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για επιμορφούμενους/ες" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Απόφοιτοι/-ες ΔΕ
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος:
Κάθε διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ενδεικτικά αποτελείται από:
- Τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
- Τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Η ψυχολογική αξιολόγηση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον
ΠεριγραφήΗ ενότητα αναφέρεται στις αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολόγων, στις αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, στην παρουσίαση των βασικών τεστ νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στη ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, και γενικότερα ψυχομετρικών δοκιμασιών, στην αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των παιδιών, στη συγγραφή της ψυχολογικής αναφοράς.
Έναρξη25/09/2023
Λήξη15/10/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνεδρίες1 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολόγων
2 Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών
3 Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
4 Μελέτη Περίπτωσης

Διδακτική ενότητα 2: Προβλήματα Προσαρμογής στο σχολείο
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα αναφέρεται στις δύο βασικές κατηγορίες συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών, δηλαδή τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, τις πιο συχνές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την κατάθλιψη, τις αγχώδεις διαταραχές και τη διαταραχή διαγωγής. Περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς, τους αιτιολογικούς παράγοντες και την παρέμβαση.
Έναρξη16/10/2023
Λήξη12/11/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
Συνεδρίες1 Ορισμός-Ταξινόμηση Προβλημάτων Συμπεριφοράς
2 Αγχώδεις Διαταραχές
3 Κατάθλιψη
4 Εναντιωματική προκλητική Διαταραχή-Διαταραχή Διαγωγής

Διδακτική ενότητα 3: Θέματα Ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων
ΠεριγραφήΈνας σημαντικός αριθμός παιδιών σήμερα παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις πιο συχνά εμφανιζόμενες αναπτυξιακές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Νοητική Αναπηρία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού, (β) να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, (γ) να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος, (δ) να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού. Επιπλέον, συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους καθώς και τη συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και παρέχει γνώσης σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς.
Έναρξη13/11/2023
Λήξη10/12/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΧριστίνα Παπαηλιού
Συνεδρίες1 Θεμελιώδη ζητήματα στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και διαταραχές εσωτερίκευσης
2 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
3 Νοητική Αναπηρία
4 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, προβλήματα γλωσσικής ανάπτυξης - ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διδακτική ενότητα 4: Η συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα περιγράφει το αντικείμενο και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής διαδικασίας, τις βασικές έννοιες και τη δομή της. Επιπλέον, αναφέρεται στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και σε πρακτικές εφαρμογές.
Έναρξη11/12/2023
Λήξη07/01/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΑΝΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
Συνεδρίες1 Ορισμός και βασικές έννοιες
2 Προσωποκεντρική προσέγγιση
3 Συστημική Προσέγγιση
4 Γνωστικός Συμπεριφορισμός

Διδακτική ενότητα 5: Επικοινωνία στη σχολική τάξη
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή, γίνεται αναφορά στην έννοια, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον και στο ρόλο των χαρακτηριστικών αυτών, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα, από διοικητική, διδακτική και κοινωνική σκοπιά και τη διαμόρφωση των ειδικών συνθηκών και παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, στην ενότητα αυτή, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ρόλο της επικοινωνίας και τη συμβολή της στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην καλλιέργεια ήπιου σχολικού κλίματος μέσω της εφαρμογής κανόνων επικοινωνίας και στη διαμόρφωση του διδακτικού πλαισίου, με την εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας, όπως αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας σχολικής επικοινωνιακής συμβουλευτικής.
Έναρξη08/01/2024
Λήξη04/02/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Συνεδρίες1 Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
2 Σχολικό κλίμα και επικοινωνία
3 Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον και στη διδακτική διαδικασία
4 Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική

Διδακτική ενότητα 6: Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή, προσεγγίζονται ζητήματα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενδο-οικογενειακές, επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και στην κουλτούρα επικοινωνίας που καλλιεργείται και αναπτύσσεται από την πλευρά της οικογένειας και του σχολείου, για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας ενημέρωσης και υποστήριξης, προς όφελος της ομαλότερης και πιο ποιοτικής εκπαίδευσης των παιδιών.
Έναρξη05/02/2024
Λήξη03/03/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Συνεδρίες1 Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών
2 Επικοινωνία μεταξύ σχολικής διεύθυνσης και εκπαιδευτικών
3 Η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον: χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και ενδοοικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα
4 Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

Διδακτική ενότητα 7: Ψυχολογικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα διασαφηνίζει την έννοια της ψυχικής υγείας και της προαγωγής της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Αναπτύσσει τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον και περιγράφει το περιεχόμενο και τη των προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπρόσθετα αναφέρεται στα προγράμματα ανάπτυξης των συναισθηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
Έναρξη04/03/2024
Λήξη31/03/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνεδρίες1 Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης
2 Συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
3 Ο ρόλος της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική κοινότητα
4 Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μαθητών

Διδακτική ενότητα 8: Επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή, προσεγγίζονται ζητήματα επικοινωνίας σε σχέση με τη διαχείριση συγκρούσεων και καταστάσεων ενδοσχολικής βίας ευρύτερα.
Έναρξη01/04/2024
Λήξη28/04/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Συνεδρίες1 Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
2 Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών και στη διδακτική διαδικασία
3 Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
4 Η συμβολή επικοινωνιακών στρατηγικών στην αντιμετώπιση συγκρούσεων

Διδακτική ενότητα 9: Συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα αναφέρεται σε βασικά στρεσογόνα γεγονότα ζωής στη ζωή ενός παιδιού, όπως το πένθος και το διαζύγιο και εστιάζει στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών. Επιπλέον περιγράφει το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο και τις σχετικές παρεμβάσεις.
Έναρξη29/04/2024
Λήξη26/05/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΑΝΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
Συνεδρίες1 Ορισμός-Διαχείριση παιδιών με πένθος
2 Συμβουλευτική διαχείριση διαζυγίου
3 Εθισμός στο Διαδίκτυο-Παρέμβαση
4 Μελέτη Περίπτωσης

Διδακτική ενότητα 10: Διαχείριση ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα αναφέρεται σε ζητήματα ένταξης των παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και στη διαχείριση παιδιών από διάφορες μορφές οικογένειας.
Έναρξη27/05/2024
Λήξη25/06/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Συνεδρίες1 Διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον
2 Διαχείριση παιδιών προσφύγων
3 Διαχείριση παιδιών από διαφορετικές μορφές οικογένειας
4 Μελέτη Περίπτωσης

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr - Τηλ. 22410 99424-5-6-7]

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/scholiki-psychologia-241022/

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 GOLEARN ΕΠΕ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  Υπ.: ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΗ
  Email: info(at)golearn.gr
  Website: https://www.golearn.gr/
  Τηλ.: 2111113231
  Δ/νση: Μαυροκορδάτου 1-3, ΤΚ 10678 Αθήνα


Εκπτώσεις - Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

- Διορισμένοι εκπαιδευτικοί: 300 ευρώ
- Αναπληρωτές: 260 ευρώ
- Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 260 ευρώ
- Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 260 ευρώ
- Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 260 ευρώ
- Φοιτητές, άνεργοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 240 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 240 ευρώ
- ΑμΕΑ: 240 ευρώ
- Ομαδική εγγραφή ή ένταξη σε webinar του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 225 ευρώ
- Εφάπαξ εξόφληση: 215 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε δύο άλλα πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιούνται σε συνεργασία με την GoLearn: 195 ευρώ

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.
• Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγράμματος: Η συμπλήρωση του ανώνυμου Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Επιμορφωτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, στοχεύει στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4957/2022 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ερωτηματολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά τον τελευταίο μήνα υλοποίησης του προγράμματος, μαζί με την ενεργοποίηση της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης του προγράμματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των εκπαιδευομένων.
• Τυχόν παράταση στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων καθώς και η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος εκπαιδευόμενου/ης και αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο παράταση να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.