Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Θερινών Σχολείων και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 2019-20

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης Θερινών Σχολείων και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

  • Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής πρότασης Θερινού Σχολείου μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν:

  • Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  • Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.
  • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.