Παράπονα – Συστάσεις


Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνει τις προτάσεις, τα θετικά σας σχόλια, τα παράπονα ή τις συστάσεις, τα οποία μπορείτε να μας στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim-complaints@aegean.gr.

Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία «Συστάσεις-Παράπονα» της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, στην ιδρυματική διεύθυνση complaints@aegean.gr.  

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία σας και δηλώστε πώς θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιείται η ταυτότητά σας κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματός σας, μπορείτε να το δηλώνετε στο αρχικό σας μήνυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αποστέλλεται απάντηση σε μηνύματα με υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και με ανεπαρκή ή μη αληθή στοιχεία επικοινωνίας.