Μενού Κλείσιμο

Νέο πρόγραμμα: “Διαχείριση Κρίσεων, η περίπτωση του COVID-19”

Το αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου έχει σκοπό να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών και ψυχολογικών επιπτώσεων που επιφέρει ο COVID – 19 τόσο σε εργασιακό όσο και προσωπικό επίπεδο. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγική ενημέρωση ενός ευρέως φάσματος ακροατηρίου για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών και ψυχολογικών επιπτώσεων του COVID-19.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοήσει έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση του εργασιακού άγχους λόγω COVID-19
  2. Αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους στις νέες μορφές εργασίας λόγω του COVID-19
  3. Διαχειριστεί στις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει ο COVID-19 σε προσωπικό επίπεδο
  4. Αντιληφθεί και να διαχειριστεί τις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει ο COVID-19 σε επίπεδο επιχείρησης/οργανισμού

Περίοδος Αιτήσεων έως 29/06

Γενικές Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: κ. Χ. Χαλιμούρδα, 22710 35403, 6938960451, ch.chalimourda@fme.aegean.gr (9:00 με 12:00 και 18:00 με 21:00)

Πληροφορίες Τεχνικής υποστήριξης: κ. Ευ. Μεννή, 6973719242, v.mennis@aegean.gr (09:00 με 12:00)