Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Κοκολάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιστοσελίδα: https://elearn-aegean.gr/

Επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογίας και ανάπτυξης

Νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων γαι την απόκτηση δεξιοτήτων σε Νέες Τεχνολογίες, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων…

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στον Μεσογειακό Νότο της ΕΕ» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στο Μεσογειακό Νότο της ΕΕ» Διάρκεια επιμόρφωσης: 120 Ώρες | Μονάδες ECVET: 6 Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου…

Νέο πρόγραμμα: “Διαχείριση Κρίσεων, η περίπτωση του COVID-19”

Το αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου έχει σκοπό να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών και ψυχολογικών επιπτώσεων που επιφέρει ο COVID – 19…

Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση Αυτο-εγγραφή

https://elearn.aegean.gr/ Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξειδικευμένα στην παιδαγωγική της από απόσταση σχολικής εκπαίδευσης, ως μία καθαρά εθελοντική…