Μενού Κλείσιμο

Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο

Έναρξη: 27/05/2019 Λήξη : 01/03/2020 Ώρες: 500 ECVET: 25 Κόστος: 600€

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Μαρία Γκασούκα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περίληψη
Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί ευρύτερα η επιστημονική/επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί δεν προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: Πατήστε εδώ