Μενού Κλείσιμο

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στον Μεσογειακό Νότο της ΕΕ» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στο Μεσογειακό Νότο της ΕΕ»

Διάρκεια επιμόρφωσης: 120 Ώρες | Μονάδες ECVET: 6

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και υλοποιεί δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών (6 ECVET) που παρέχει σύγχρονες και πολύπλευρες γνώσεις σε θέματα α) καλών πρακτικών απασχόλησης σε ανθεκτικούς τομείς της οικονομίας (αγροδιατροφή, κυκλική οικονομία) και β) εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών (κοινωνική και συνεργατική οικονομία ή οικονομία διαμοιρασμού). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «A place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs” (YOUTHShare, http://www.youthshare-project.org/)» και του αντίστοιχου Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης (http://www.youthshare-project.org/greek-branch/), που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιο του 2020 σε συνεργασία με το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΑΚΜ) και έχει ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και προοπτικών απασχόλησης των νέων.

Στόχος του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η στήριξη των νέων, ειδικά αυτών που διαβιούν σε λιγότερο προνομιούχες ή περιφερειακές γεωγραφικές ενότητες ή περιοχές ώστε να βρουν θετικές διεξόδους στην αγορά εργασίας κατόπιν κατάλληλης επιμόρφωσης και ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να ενθαρρύνει καλές πρακτικές σταθερής απασχόλησης μέσα από κοινωνικά καινοτόμες λύσεις, ολοκληρωμένη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων τους. Η εστίαση του δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά επεκτείνεται σε τρεις ακόμη χώρες του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Νότου (Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος), στις οποίες επίσης υλοποιείται το πρόγραμμα και με τις οποίες θα υπάρξει συστηματική ανταλλαγή και συνέργειες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος «Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στο Μεσογειακό Νότο της ΕΕ» θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 και οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας. Απευθύνεται κυρίως σε νέες γυναίκες (κατά προτίμηση 25-29 ετών) που βρίσκονται:

 • εκτός αγοράς εργασίας και επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν
 • εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους
 • εκτός διαδικασίας κατάρτισης αλλά θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες.

Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιέχει:

 • Μεικτή Μάθηση (Blended Learning) με συνδυαστική αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) κυρίως ή/και της Δια ζώσης Διδασκαλίας κατόπιν σχετικής αίτησης του/ων ωφελούμενου/ων λόγω τεχνικών ή άλλων δυσκολιών συμμετοχής τους στη διαδικτυακή τάξη.
 • Σύγχρονο, πρόσφατα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως μάθησης του έργου (https://elearning.youthshare-project.org).
 • Συμμετοχική ολοκληρωμένη Αξιολόγηση με ερωτηματολόγια για την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε Διδακτικής/ Θεματικής Ενότητας.

Οι τρεις (3) Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι:

 1. Δεξιότητες πληροφορικής στη συμμετοχική και διαδικτυακή οικονομία
 2. Δεξιότητες σε ανθεκτικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας
 3. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους/ -ες ενώ από τις επόμενες δύο (2) θεματικές ενότητες ο κάθε ενδιαφερόμενος/ -η επιλέγει τουλάχιστον τη μία (1). Είναι εφικτό κάποιος/-α εκπαιδευόμενος/-η να παρακολουθήσει και τις 3 θεματικές ενότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πιστοποιηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αντιστοίχως για 180 ώρες επιμόρφωσης και 9 μονάδες ECVET.

Κάθε μία από τις Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνει:

 • 40 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
 • 20 ώρες για μελέτη ή εκπόνηση εργασίας

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται επίσημο «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Στυλιανός Γκιάλης.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Δήλωσε συμμετοχή τώρα: https://forms.gle/MSUfPBYzSM978myD7 αλλά και στο youthshareproject@gmail.com

Προσοχή!  Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των δυνητικά εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Παν. Αιγαίου : 2251036443

Τηλέφωνα επικοινωνίας στο ΔΑΚΜ : 210-4618585

Περίοδος εγγραφών για τον Α’ Κύκλο : 15/6/2020- 15/09/2020

Έναρξη προγράμματος Α’ Κύκλου: 9/10/2020

Περίοδος Μαθημάτων: 9/10/2020 ΕΩΣ 15/12/2020

Κόστος: 0 ΕΥΡΩ 

Επιπλέον Παροχές του προγράμματος:

Α) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Β) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Κύπρο, Ιταλία ή Ισπανία) για μέρος των εκπαιδευόμενων.

Για το Αναλυτικό Πρόγραμμα μπορείτε να συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για τη Νεανική Απασχόληση.