Μενού Κλείσιμο

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα


Στο πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα ή ομάδες προγραμμάτων:

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σταυρινούδης Θεόδωρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Μαύρη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σωτήριος Χτούρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Τέχνη  – Κοινωνία –  Θεραπεία
 • Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας βασισμένης στην Τέχνη
  Τηλ.: 6937301980, Email: htouris@aegean.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σπύρος Κοκολάκης,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων & ποτών και συμπεριφορά καταναλωτή
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην βιομηχανία τροφίμων
  Τηλ.: (+30) 22540 83113, Email: kgkatzionis@aegean.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στυλιανός Γκιάλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ασπασία Μαστρογιάννη, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κανάκης Κώστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κλαδάκη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Σκοπετέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Οπτικοακουστική επικοινωνία Εργαστήριο Ντοκιμαντέρ 2020-2021 «docroads»
  Τηλ.: , Email: 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ibrahim Fadel, Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας
  Τηλ.: , Email: 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά: εισαγωγικό επίπεδο
  Τηλ.: 22410 99341, Email: kousoulis@aegean.gr