Επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογίας και ανάπτυξης

Νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων γαι την απόκτηση δεξιοτήτων σε Νέες Τεχνολογίες, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/