Ανακοινώσεις

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Κοκολάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιστοσελίδα: https://elearn-aegean.gr/

Read More »
Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογίας και ανάπτυξης

Νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων γαι την απόκτηση δεξιοτήτων σε Νέες Τεχνολογίες, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Read More »