Μενού Κλείσιμο

Δια ζώσης & Online Διδασκαλία

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων ακολουθεί μεθοδολογίες που στηρίζονται σε Δια Ζώσης, Online Εξ Αποστάσεως και Μεικτή μάθηση.

Υποστηρίζει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα όπως το Σύστημα Διαxείρισης Μάθησης Moodle και το Σύστημα Εικονικής Τάξης BigBlueButton.

Στόχος είναι η ευελιξία και η δυνατότητα συμμετοχής σε ενήλικες που χρειάζονται ευκαιρίες αυτο-μάθησης και επιμόρφωσης με το δικό τους ρυθμό.

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σας ε
νημερώνει πως λόγω αδειών του προσωπικού
θα λειτουργήσει ξανά για το κοινό μετά τις 25 Αυγούστου.

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές με Ασφάλεια !