Μενού Κλείσιμο

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών (βάση του ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο Μητρώο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μητρώου, οι αιτήσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εγκρίνονται από το Πρυτανικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.