Μενού Κλείσιμο

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα


Στο πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα ή ομάδες προγραμμάτων:

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Τοξικολογία: Από τις Βασικές Γνώσεις στα Σύγχρονα Επιστημονικά Επιτεύγματα για την Διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας
  Τηλ.: 6976198403, Email: cgiaginis@aegean.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Μαύρη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σωτήριος Χτούρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Κοινωνικό Τραύμα, Ανάταξη & Επαναπρογραμματισμός- (KTAE)- Ι
  Τηλ.: 6937301980, Email: htouris@aegean.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σπύρος Κοκολάκης,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων & ποτών και συμπεριφορά καταναλωτή
  Τηλ.: (+30) 22540 83113, Email: kgkatzionis@aegean.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
  Τηλ.: (+30) 22730 82255, Email: nkyr@aegean.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στυλιανός Γκιάλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ασπασία Μαστρογιάννη, Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου